Тропарь святителям Афанасию и Кириллу Александрийским, глас 4
Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т на́ш.

Ин тропарь святителям Афанасию и Кириллу Александрийским, глас 3
Де́лы возсия́вше правосла́вия,/ все погаси́вше злосла́вие,/ победи́телие, победоно́сцы бы́сте,/ благоче́стием вся обогати́вше,/ Це́рковь вельми́ украси́вше,/ досто́йно обрето́сте Христа́ Бо́га,// да́рующаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак святителям Афанасию и Кириллу Александрийским, глас 4
Священнонача́льницы велича́йшии благоче́стия,/ и до́блии побо́рницы Це́ркве Христо́вы,/ вся соблюди́те пою́щия:/ спаси́, Ще́дре,// ве́рою чту́щия Тя.
Молитва святителям Афанасию и Кириллу Александрийским
О, всесвяти́и отцы́ Афана́сие и Кири́лле, те́плии на́ши засту́пницы, ересе́й потреби́тели, благоче́стия защи́тители, неду́жным вра́чеве, в беда́х помо́щницы и все́м притека́ющым к ва́м те́плии предста́тели, помози́те на́м, гре́шным, в се́м житии́, и умоли́те Го́спода Бо́га дарова́ти на́м грехо́в оставле́ние и Ца́рствия Небе́снаго насле́дие, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ва́ше ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Православный молитвослов мобильное приложение
Миссионерский отдел Московской епархии
Древо, энциклопедия
Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru
Журнал Батя
Московская епархия Русской Православной Церкви
Православная библиотека мобильное приложение
Индекс цитирования.
Незнакомое православие
Православная библиотека мобильное приложение
Миссионерская группа Соль земли в ВКонтакте